2018-01-11

Externa nyheter

Miljön måste vägas mot andra mål

Slutreplik: Vi är helt överens med Naturvårdsverket att vi ska värna miljön. Men repliken från Naturvårdsverket understryker tydligt att myndigheten endast prövar samhällets miljömål, men inte tar ställning till de övriga hållbarhetsmålen. Det är ju inte heller Naturvårdsverkets ansvar eller kompetens och borde balanseras av andra myndigheter som kan analysera de sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen.

Läs slutrepliken här

Läs Naturvårdsverkets replik här

Läs ursprungsartikeln här