2011-04-27

Externa nyheter

Miljööverdomstolen: Försvarsmakten får stoppa vindkraftsetablering

Beslutet att inte tillåta nyetablering av två vindkraftverk i trakterna kring Såtenäs flygplats står fast. En placering inom Försvarsmaktens så kallade stoppområde kan äventyra flygverksamheten. Detta har fastställts i en dom som har meddelats av Miljööverdomstolen. Tidigare har Länsstyrelse och Miljödomstol funnit att etableringen skulle stoppas med hänvisning till totalförsvarsintresset.

Läs Miljööverdomstolens dom här