2011-05-24

Externa nyheter

Miljörisker med vindkraft outredda

Det behövs mer forskning om de totala miljökonsekvenserna för vindkraftsparker, anser Ebbe Adolfsson på Naturvårdsverket som gått igenom forskningsunderlaget för vindkraftens miljöpåverkan.  Men att titta allmänt på ekologiska effekter är svårt, säger Gunnar Fredriksson på branschorganisationen Svensk Vindenergi. Den lagstiftning som finns inom miljöbalken idag och som tvingar den som skall bygga vindkraftverk att redovisa hur miljön kommer påverkas är fullt tillräcklig, menar han.

Läs hela