2015-04-15

Externa nyheter

Miljösatsningar i vårbudgeten

Klimat-, energi- och miljösatsningarna i regeringens föreslagna vårändringsbudget omfattar bland annat investeringar i lokala klimatåtgärder och skydd av mer hav och natur.
– Regeringen gör tydliga satsningar på klimat och miljö. Vi presenterar insatser för klimatsmarta lösningar samtidigt som vi gör nödvändiga investeringar i biologisk mångfald och den skog våra barn en dag ska få njuta av. Regeringen gör även ansträngningar för att nå målet om en giftfri miljö för kommande generationer, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Läs hela