2013-04-12

Externa nyheter

Miljötillstånd klart för vindpark

Vindpark Femstenaberg i Strömstads kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till 15 vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 45 MW.

Läs hela