2021-04-01

Externa nyheter

Milstolpe för arbetet med elektrifieringsstrategin

Den 30 mars hölls ett digitalt intressentmöte med ca 165 representanter för olika delar av samhället för att diskutera arbetet med elektrifieringsstrategin. Syftet var att presentera slutsatser från förstudiefasen för strategin som pågått sedan uppstarten i oktober 2020. På mötet presenterades förslag på målbild och inriktning för det fortsatta arbetet med strategin baserat på 12 punkter för en framgångsrik elektrifiering.

Läs pressmeddelandet från Infrastrukturdepartementet