2012-01-09

Externa nyheter

Mindre läckage med ny ledning

ABB:s nya generation kablar har blivit en exportsuccé som minskar behovet av el och underlättar utbyggnaden av förnybar energi. ABB har utvecklat tekniken för högspänd likström, HVDC (High-Voltage Direct Current), som används för att överföra mycket kraft över långa avstånd med låga förluster. Lägre energiförluster vid elöverföring minskar klimatpåverkan. Möjligheten att överföra kraft över långa avstånd underlättar också utbyggnaden av förnybar energi, bland annat havsbaserad vindkraft som ofta hålls tillbaka just av bristande ledningskapacitet och överföringsförluster.

Läs hela