2014-06-03

Externa nyheter

Ministerns kommentar till miljöpolitiken 2010-2014

Jag vill ha renare luft, friskare hav, färre kemikalier i vår vardag och att vår klimatpåverkan ska bli mindre. Regeringens miljö- och klimatpolitik har under mandatperioden stärkt och utvecklat arbetet för att vi snabbare ska nå de av riksdagen beslutade miljömålen.

Läs hela