2012-10-25

Externa nyheter

Minskad energianvändning för flerbostadshus och lokaler 2011

Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och lokaler minskade under 2011. Ett flerbostadshus använde i genomsnitt 140 kWh per kvadratmeter till uppvärmning och varmvatten vilket motsvarar en minskning med 18 kWh jämfört med året innan.

Läs hela