2012-10-09

Externa nyheter

Minskad energianvändning i småhus tack vare ett varmare 2011

 Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till ca 7000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 61 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av småhus.

Läs hela