2011-04-08

Externa nyheter

”Minst två kärnreaktorer kan stängas utan problem”

Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet de gröna och Lise Nordin
energipolitisk talesperson och riksdagsledamot i samma parti skriver i riksdagsmotion i dag:

Med anledning av haverierna i Fukushima kräver vi att minst två svenska kärnkraftsreaktorer tas ur drift under den här mandatperioden. Efter händelserna i Japan diskuteras avstängning av gamla kärnkraftsreaktorer i land efter land. Men i Sverige händer nästan ingenting. Många tror att det inte går att fasa ut kärnkraften trots att vi har bättre förutsättningar än de flesta andra länder. Nya prognoser från Energi­myndigheten visar att Sverige går mot stora elöverskott på både kort och lång sikt.

Läs hela