2020-04-16

Externa nyheter

Mirova köper sin tredje vindpark av RES

Mirova, en av Europas största investerare i förnybar energi, har förvärvat Rödene Wind Farm från RES.

Läs pressmeddelandet från RES.