2020-10-29

Externa nyheter

Moderater: Skåne riskerar att råka ut för fler elkriser

På två år har Skåne drabbats av två större elkriser. De har hanterats med hjälp av dyra och ogenomtänkta krisåtgärder. Nu riskerar situationen förvärras inför vintern.

Risken för effektbrist, brist på el vid en given tid, är stor i vinter. Mycket på grund av regeringens nedläggning av kärnkraft och bristande elnätsutbyggnad. I samma slag höjer regeringen skatten på kraftvärme. Lokal elproduktion i söder slås ut. Skåne får förlita sig på norra Sveriges elproduktion. Läget går från allvarligt till akut.

Läs artikeln i Ystads Allehanda.