2012-11-15

Externa nyheter

Moderaterna om energipolitiken

I den andra intervjun som Second Opinion gör om partiernas energipolitik är det Cecilie Tenfjord-Toftby (M) tur.

Cecilie Tenfjord-Toftby motionerade nyligen i riksdagen om en översyn av energiskatterna. Hon argumenterar för att energiskatterna måste vara begripliga och ha ett brett folkligt stöd. Hon pekar ut koldioxidskatten som ett exempel på en skatt med tydligt syfte för miljöfrågorna, medan hon däremot menar att elskatten uppfattas som mindre transparent och vars syfte kan uppfattas som enbart att öka statens intäkter.

Läs hela