2018-10-16

Externa nyheter

Modern energi vägen ur fattigdom

Nästan 60 procent av det globala biståndet för energiinvesteringar i Afrika går till olja, kol och gas, konstaterar paneldeltagarna här intill. Det är en förfärande hög siffra som inte blir lättare att ta till sig i ljuset av den senaste rapporten från FN:s klimatpanel.

Enligt världens samlade forskarkår ligger vi farligt nära 1,5-gradersmålet, utsläppskurvorna måste å det snaraste vända brant nedåt. Då håller det inte att “hjälpa” fattiga länder med investeringar i fossil energi.

Uppgifterna om hur världen prioriterar sitt bistånd kommer från organisationen Oil Change International. Studien, som presenterades i juli i år, konstaterar att endast 18 procent av slantarna satsas på hållbar energi.

I dollar räknat rör det sig om nära 12 miljarder som varje år går till fossila investeringar i Afrika.

Mest pengar kommer föga förvånande från Kina. Tvåa på listan över hjälpande – eller snarare stjälpande – aktörer på kontinenten är Världsbanken, följt av Tyskland, Italien, Korea och Japan.

Nära 600 miljoner människor söder om Sahara – motsvarande 70 procent av befolkningen – har i dag inte tillgång till elektricitet. Att försöka stötta utsatta länder genom att bygga in dem i ett föråldrat energiberoende är skadligt för såväl människa som klimat.

Läs mer här.