2020-08-25

Externa nyheter

Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

Läs pressmeddelandet från Miljödepartementet.