2021-01-12

Externa nyheter

Mona Sahlins vindkraftssamordnare under lupp

Mona Sahlin inrättade de fyra nationella vindkraftssamordnarna under sin tid som samhällsbyggnadsminister. Nu vill regeringen veta om de fortfarande behövs.

Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att se över systemet med fyra nationella vindkraftssamordnare. Myndigheten ska analysera om det fortfarande finns ett behov av att behålla systemet och – om bedömningen är att behovet finns kvar – så ska myndigheten ge ett förslag på hur uppdraget kan organiseras i framtiden, enligt regeringens regleringsbrev till myndigheten för 2021.

Läs artikeln från Altinget.