2011-09-28

Externa nyheter

Möte mellan Maud Olofsson och kärnkraftsägarna

Näringsdepartementets PM från den 28 september mellan näringsminister Maud Olofsson och kärnkraftsägarna.

Den fortsatt nederbördsrika väderleken med kraftiga vattenflöden fortsätter att pressa ned de nordiska spot- och terminspriserna. Vindkraften fortsätter också att öka och har producerat drygt 5 TWh den senaste 12-månadersperioden. Prognoser visar att utbyggnaden även fortsatt kommer vara stark. Till vintern räknar dock marknaden med högre priser än idag. Energimarknadsinspektionen gör dock bedömningen att detta redan inkorporerats i de priser som noteras för vintermånaderna i dagsläget.

Läs hela