2014-01-23

Externa nyheter

Motion 2013/14:N436 – Havsbaserad vindkraft

Lise Nordin, Jonas Eriksson, Mats Pertoft och Maria Ferm, alla (MP), har fått svar  på inlämnad motion.

Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till statlig upphandling av havsbaserad vindkraft.

Läs hela