2015-04-29

Externa nyheter

Motion: Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Motion till riksdagen 2014/15:3080 av Lars Hjälmered med flera (M, FP, KD)

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår propositionen.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med nödvändiga förändringar av certifikatsystemet för att fullfölja tidigare fattade beslut och ingångna avtal.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eventuella framtida justeringar av total andel ny, förnybar el i elcertifikatsystemet fortsatt ska underställas beslut i riksdagen.

Läs hela