2011-05-03

Externa nyheter

Motion av Lars Ohly med anledning av vårpropsitionen

Motion av Lars Ohly (V) med flera med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition. Läs sammanfattning och särskilt under punkt 5.3.2.2, ”Investeringar i grön teknik”.

Läs hela