2011-05-04

Externa nyheter

Motion av Peter Eriksson med anledning av vårpropositionen

Motion av Peter Eriksson (MP) med flera med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition. Läs sammanfattning och särskilt under punkt 6.2 ”Effektiva styrmedel i klimat- och energipolitiken”.

Läs hela