2011-10-03

Externa nyheter

Motion: Decibelkrav för vindkraftverk

Lars Gustafsson (KD) har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:KD659 Decibelkrav för vindkraftverk.

Det kommunala vetot är en förutsättning för fortsatt vindkraftsbyggande, men för att det ska fungera behöver vi striktare gränsvärden för buller. Med ett gränsvärde för buller satt till 35 dB (A) gällande vid en punkt 100 meter från boningshusets ytterväggar främjas vindkraftens möjligheter till en vidare etablering under folklig acceptans.

Läs hela