2011-10-05

Externa nyheter

Motion: Ett skattesystem för värdeburen tillväxt

Jennie Nilsson (S) med flera partievännder har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:S88002 Ett skattesystem för värdeburen tillväxt.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omedelbart tillsätta en utredning som kan titta på begreppet marknadspris som tillämpas vid uttagsbeskattning och på avdraget för vindkraftskooperativens utdelning.

Läs hela