2011-10-03

Externa nyheter

Motion: Hundra procent förnybar energi

Åsa Romson (MP) och hennes partivänner har inlämnat motion 2011/12:MP1002 Hundra procent förnybar energi till riksdagen.

Miljöpartiet de gröna anser att fördelarna med förnybara energikällor är stora och att Sverige bör sätta upp som mål att ställa om energisystemet så att det blir helt förnybart. Vi anser att ett rimligt mål är att det ska ske år 2030 men frågan har aldrig utretts av svenska myndigheter. Vi anser därför att regeringen bör ge i uppdrag åt Energimyndigheten att utreda hur en omställning kan ske.

Läs hela