2011-10-05

Externa nyheter

Motion: Innovationer

av Kent Persson (V) och partivänner har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:V264 Innovationer

Ett av förslagen  är att Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i samtal med berörda parter, bör tar initiativ till två nya branschprogram, ett för att utveckla vindkraften och det andra inom besöksnäringen.

Läs hela