2012-05-03

Externa nyheter

Motion: MP vill satsa på vindkraftsplanering

Miljöpartiet har inlämnat motion med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition.

De vill bland annat satsa på utbyggnad av solenergi och vindkraftsplanering samt uppmuntra utvecklingen av ny energiteknik genom att ställa upp med statligt utvecklingskapital och öka stödet till landets energirådgivare och till offentlig upphandling.

Läs hela