2011-10-05

Externa nyheter

Motion: Regionaliserad fastighetsskatt på energiproduktion

Emil Källström (C) och Helena Lindahl (C) har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:C432 Regionaliserad fastighetsskatt på energiproduktion.

Det gäller vattenkraft, men även annan energiproduktion så som den nu kraftigt växande vindkraften. Att regionalisera skatterna på energiproduktion vore ett sätt att tydliggöra var i landet stora delar av vårt välstånd produceras och skulle kunna bidra till att hela landet får än större utvecklingskraft.

Läs hela