2011-09-29

Externa nyheter

Motion till riksdagen: Havsbaserad vindkraft

Motion 2011/12:S10133 Havsbaserad vindkraft
av Peter Jeppsson (S), Kerstin Haglö (S) och Suzanne Svensson (S).

För att bryta beroendet av olja och andra fossila bränslen måste vi satsa på energislag som är förnybara och skonsammare mot miljön. Vindkraft både på land och till havs är ett av de alternativ som måste få en mer central roll i vår energipolitik. Även om det har blivit en ökad satsning på vindkraft de senaste åren ligger Sverige fortfarande långt efter många andra länder.

Läs hela