2011-10-05

Externa nyheter

Motion: Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Matilda Ernkrans (S) och några partievänner har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:S27002 Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård.

Riksdagen anvisar ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård.  11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det kommunala vetot för vindkraftsetableringar bör avskaffas.

Läs hela