2011-10-03

Externa nyheter

Motion: Utveckla vindkraften

Gunnar Sandberg (S) och Marie Nordén (S) har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:S10096 Utveckla vindkraften.

För att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle behöver en större andel av vår elproduktion komma från förnyelsebara energikällor. En viktig del i energiomställningen är utbyggnaden av vindkraft. Det finns dock flera faktorer som försvårar utbyggnaden av vindkraften. Genom ett antal åtgärder skulle utbyggnaden kunna underlättas.

Läs hela