2011-10-03

Externa nyheter

Motion: Varselljus/topplanternor i vindkraftverk

Anders Åkesson (C) har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:C411 Varselljus/topplanternor i vindkraftverk.

Gällande regler vid byggande av höga master, vindkraftverk mm tolkas så att om höjden över mark är mera än 150 meter över mark skall objektet i fråga förses med ett skarpt vitt och blinkande sken. Lägre byggnader, torn etc förses med fast rött sken. Skälet till dessa lanternor är att uppnå varseblivning för passerande flygtrafik.

Läs hela