2014-11-11

Externa nyheter

Motioner 2014/15 som berör vindkraft

Den allmänna motionsperioden i riksdagen inleddes den 30 september och avslutades den 10 november. Totalt finns det 2 904 motioner i listan. Vi har nedan samlat motioner som har direkt koppling till vindkraft.

Motion 2014/15:2461
Mer förnybart  – bättre miljö, av bland annat Annie Lööf (C)

Motion 2014/15:1311
Snabbare beslut i tillståndsärenden, av Per-Ingvar Johnsson (C) och Kristina Yngwe (C)

Motion 2014/15:1105
Vindkraft, av bland annat Josef Fransson (SD)

Motion 2014/15:1103
Elcertifikat, av bland annat Josef Fransson (SD)

Motion 2014/15:933
Havsbaserad vindkraft, av Matilda Ernkrans (S) och Peter Jeppsson (S)

Motion 2014/15:826
Vind- och vattenkraft, av Per Åsling (C) och Lena Ek (C)

Motion 2014/15:746
Långsiktig energipolitik, av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S)

Motion 2014/15:631
Ompröva Försvarsmaktens veto mot vindkraft, av Niclas Malmberg (MP)

Motion 2014/15:621
Självkostnadsprincipen för elnät, av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion 2014/15:619
En gemensam nordisk infrastrukturstrategi, av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion 2014/15:617
Energiskatter, av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion 2014/15:553
Effektiv användning av mark, av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C)

Motion 2014/15:536
Ersättning för markintrång, av Kerstin Lundgren (C)

Motion 2014/15:478
Utbyggnad av havsbaserad vindkraft, av bland annat Peter Jeppsson (S)

Motion 2014/15:376
Utjämning av elpriser mellan elområden, av Mats Persson och Christer Nylander (FP)

Motion 2014/15:256
100 procent förnybar energi, av bland annat Birger Lahti (V)

Motion 2014/15:236
Angående elområden, av Jonas Jacobsson Gjörtle

Motion 2014/15:111
Värna om Sveriges framtida energiförsörjning, av bland annat Jenny Petersson (M)

Motion 2014/15:97
Expresshantering av tillståndsprocesser, av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion 2014/15:64
AP-fonderna, av bland annat Ulla Andersson (V)