2011-10-16

Externa nyheter

Motstånd mot vindkraft söderut ger högre elpris

Ju längre söderut man kommer i Sverige desto större är motståndet mot vindkraften. Det visar en undersökning från Rapport. Och det här leder till ett högre elpris för konsumenterna i södra Sverige.

Se inslag