2010-12-23

Externa nyheter

Motvind för den nya kraften

Förra året var elpriset uppe på 14 kronor per kilowattimme som värst, om än bara för några timmar. Kölden, sinande vattenreservoarer och stängda kärnkraftsreaktorer driver nu på priset igen. Många villaägare anar ännu en dyrvinter och har valt bundna avtal. Det är inte bara priset som är kontroversiellt med elen. Produktionsmetoden sätter både hjärtan och hjärnor i brand hos människor. I Lekeberg har vindkraften blivit glödhet. Kilsbergskanten norr om Mullhyttan är klassat som område av riksintresse för ny vindkraft.

Läs hela