2012-08-01

Externa nyheter

Motvind för vindkraft med lågt elpris

Fortsatt låga elpriser kan göra att Skellefteå Kraft och kraftföretaget Fortum tvingas bromsa utbyggnadstakten på den gemensamma vindkraftssatsningen i Blaiken. Men Gunnar Ekeland, vd hos Skellefteå Kraft tror ändå på vindkraften.

Läs hela