2020-02-25

Externa nyheter

MP: Ge kommunerna vindparkernas fastighetsskatt

Miljöpartiet föreslår att en fastighetsskatten som vindkraftsbolagens betalar ska gå till de kommuner där vindsnurrorna finns.

För Piteå skulle det innebära ett stort årligt tillskott, säger Lorentz Tovatt, Miljöpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson som besökte vindkraftsparken Markbygden i Piteå kommun i dag.

Ett av partiets syften med förslaget är att öka acceptansen för utbyggnad av vindkraften runt om i landet.

Läs artikeln och hör inslaget från SR.