2017-06-08

Externa nyheter

MP Pension investerar 100 miljoner kronor i Nilar

Nilar International AB (publ.) – svensk tillverkare av batterier och säkra energilagringslösningar – har tagit emot en investering på 100 miljoner kronor från den danska pensionsfonden MP Pensions gröna investeringsportfölj Climate Delta.

Investeringen kommer att användas till att fördubbla Nilars produktionskapacitet på fabriken och utvecklingscentret i Gävle, men också för att utveckla nya produkter och lösningar till flera olika applikationer, såsom energilagring i hemmet, snabb-laddning av elbilar, reservkraftsenheter inom telekom, storskalig lagring av solcellsenergi och integrerade buffertsystem i elnätet.

Läs mer här