2021-06-16

Externa nyheter

MP svarar KD: Det kommunala vetot om vindkraft är rättsosäkert

Den vetorätt som finns idag och som Kristdemokraterna vill skydda är rättsosäker och rimmar illa med modern demokrati. All tillståndsprövning som påverkar våra omgivningar, oavsett om det så gäller vindkraft eller fiskodlingar, måste vara rättssäker och förutsägbar – för alla inblandade.

Så har inte varit fallet sedan vindkraftsvetot infördes 2009, bland annat eftersom att en kommun godtyckligt och utan motivering kan stoppa en vindkraftsetablering som kommit långt i processen. Detta behöver åtgärdas och inom några veckor ska utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” presentera sina förslag.

Läs mer