2021-05-03

Externa nyheter

”MP vill att Sverige satsar stort på havsbaserad vindkraft”

Ledande MP-politiker: Vi vill ha en nationell strategi med målet att den havsbaserade vindkraften ska ge 90 TWh år 2040. Det är nästan dubbelt så mycket som dagens kärnkraft producerar. I Sverige har vi under det senaste decenniet framför allt byggt ut vindkraften på land. Nu är det havets tur.

Läs inlägget i DN-debatt.