2015-12-07

Externa nyheter

Munich Re förvärvar 38,4 MW vindkraft av Eolus

Eolus har tecknat avtal med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re avseende försäljning av två vindparker om totalt 38,4 MW. Köpeskillingen uppgår till 425 MSEK. Affären omfattar leverans av åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk, totalt 26,4 MW, i vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun, samt den 12,0 MW drifttagna vindparken Jung-Åsa bestående av sex Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk i Vara kommun.

Läs hela