2012-01-11

Externa nyheter

Boverket och Energimyndigheten oense om byggregler

Boverket och Energimyndigheten har olika syn på om de nya byggreglerna (BBR) klarar EU:s krav på förnybar energi. Det visar en rapport från Boverket som nyligen lämnats till regeringen.

Läs hela