2020-08-03

Externa nyheter

Myndighetssamarbete ska stödja hållbara batterier för elektrifieringen

Regeringen har gett Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU i uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för att stödja utvecklingen av verksamheter i Sverige som kan bidra till en hållbar, konkurrenskraftig och resurseffektiv batteriproduktion som har låga utsläpp av växthusgaser och som inte innebär spridning av farliga ämnen till miljön. Uppdraget ska bidra till den ökade elektrifieringen som behövs för att klara klimatmålen.

– Vi står inför nästa generations elektrifiering, och i den har batterier en viktig roll. Sverige och svenska företag har mycket att bidra med i den europeiska värdekedja för hållbar batteriproduktion som nu växer fram, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet.