2012-05-30

Externa nyheter

Myter om el: fel att marginalprissättning inte fungerar för el

Daniel Löfstedt, Second Opinion skriver på uppdrag av Svensk Energi.

Att marginalprissättning skulle fungera dåligt för just elmarknaden och att konsumenterna därmed drabbas, är en myt som presenteras i medierna med jämna mellanrum. Niclas Damsgaard, elmarknadsanalytiker på SWECO, pekar på varför prisbildningen på elmarknaden fungerar väl.

Läs hela