2018-04-19

Externa nyheter

Något högre elcertifikatpris

Elcertifikatreserven fortsätter sjunka. De nya kvoterna ledde till att reserven av elcertifikat (gemensamt för Sverige och Norge) fortsatte att minska med 2,6 miljoner certifikat, från 13,3 till 10,7 miljoner certifikat.

Läs mer här