2010-07-09

Externa nyheter

Några uttalanden på våra seminarier i Almedalen 5-7 juli 2010

Några uttalanden på våra seminarier i Almedalen

5-7 juli 2010

 • Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder för etablering av havsbaserad vindkraft.
 • Sverige var en gång ett föregångsland när det gäller vindkraft, men nu finns vi inte längre på kartan.
 • Sverige har en framtid för vindkraft. Vi är inte snabbast på utveckling av vindkraft men på det samlade förnybara är vi starka. Osäkerheten i tillståndsprocessen måste minska.
 • Vi kan inte lösa kapitaltillgången för vindkraft, men bidra till att få styrmedel.
 • Vi är väldigt optimistiska inför framtiden och för att lyckas måste Sverige ha en stark hemmamarknad.
 • På frågan – Kommer Sverige att nå planeringsmålen för år 2020 så svarar de ”offentliga” personerna i panelen ja och personer från ”företag” nej
 • På frågan – Kan Sverige kan ha en egen produktion av torn och/eller vingar inom två år?

– Det är vi själva som bestämmer – vi måsta tala om vad vi vill. Det handlar
om tankar och vilja!

– Men staten löser inte finansfrågan utan det måste bli företag som gör det.

– Vi redan har verktygen för detta. Fastpris är trevligt men svårt i Sverige för att
det är ett litet land, bättre att skapa spelregler. Det är otroligt bra!

 • Sverige skulle klara att bygga 100 TWh vindkraft!
 • 30 TWh är fullt möjligt – men kör för 100 TWh!
 • Det har varit ett hyggligt förvirrat kommunicerande när det gäller Försvarsmaktens utspel om 40 km säkerhetszon.
 • Bygg vindkraft där det blåser och bygg kraftledningar där det behövs.
 • Kammarkollegiet har en konstig roll, det bör ses över.
 • Trots att en större utbyggnad medför ett större intrång för gemen man skulle en massiv utbyggnad av vindkraften kunna ha ett positivt bidrag för acceptansen. Förklaringen kan vara att den tillför mycket mer elproduktion, vilket gör att det känns mer betydelsefullt.
 • Det är väldigt svårt att jämföra kostnaderna mellan ny vindkraft och ny kärnkraft, eftersom man i det senare fallet har väldigt få representativa fall att utgår ifrån.

Till sist citerar vi Tomas Kåberger, gd Energimyndigheten

– Vindkraft är magnifik!

Trevlig sommar !