2018-08-13

Externa nyheter

Namninsamling ska stoppa vindparken utanför Åhus

Den 20 augusti är den sista dagen att lämna synpunkter till Mark- och miljööverdomstolen angående vindkraftsparken i Hanöbukten. Det handlar om ett 80-tal verk med en totalhöjd på 220 meter, som kommer att synas från kusten vid Åhus och Yngsjö. Cirka 250 000 hushåll ska verken kunna försörja med el.

Majoriteten av Kristianstads partier har redan meddelat att de kommer neka Taggen Vindkraft AB att bygga så höga vindkraftverk. Deras veto skulle innebära att verken endast får bli 170 meter höga.

Protesterna har pågått under flera år och nu har det skapats en ny facebooksida för att lyfta frågan. Bevara Hanöbukten heter sidan, med syftet att dela synpunkter om projektet Taggen. De vill att vindkraftverken antingen ska byggas på land eller längre ut till havs.

Läs mer här.