2018-04-12

Externa nyheter

När kärnkraftverk avvecklas: Hopp om tröghet från vindkraft

I takt med att kärnkraftverk avvecklas minskar antalet roterande generatorer som bidrar med tröghet i kraftsystemet. Hoppet sätts i stället till så kallad syntetisk svängmassa från vindkraftverk.

Reglermetoden med syntetisk svängmassa kan reagera sekundsnabbt. Metoden handlar i praktiken om att låna tröghet från vindkraftverkets generator och rotorblad. Med kraftelektronik läggs ett ökat motstånd på generatorn, så att den utmatade elektriska effekten tillfälligt ökar. På så sätt kan vindkraftverket under cirka tio sekunder ge ungefär tio procent mer elektrisk effekt än vad vinden för tillfället bidrar med. Under den här manövern kommer vindkraftverkets rotorblad att börja snurra långsammare.

Läs mer här