2011-07-04

Externa nyheter

Nära 9 av 10 svenskar vill sälja egenproducerad el

Nu går det att få betalt för egenproducerad el och därmed sänka elkostnaderna. Nästan 9 av 10 svenskar är positiva till att sälja överskottselen till elbolagen om det är möjligt för dem. För att öka möjligheten vill 2 av 3 att regeringen uppmuntrar utvecklingen genom att privatpersoner ska få bättre lönsamhet av den småskaliga elproduktionen. Det visar en ny undersökning som Fortum gjort tillsammans med TNS SIFO.

Läs hela