2011-04-06

Externa nyheter

Nära åtta av tio missbedömer utbyggnad av kärnkraft respektive vindkraft

En ny SIFO-undersökning som de beställts av vindkraftbolaget O2 avslöjar att de flesta svenskar har stora kunskapsluckor när det gäller ökningen av kärnkraft respektive vindkraft i Europa. Åtta av tio missbedömer utbyggnaden av kärnkraft och vindkraft. Tre av tio har en gravt felaktig bild, då de tror att kärnkraften ökar, när den i själva verket minskar. Undersökningen visar också att fyra av tio blivit mer tveksamma till den svenska kärnkraften än de var tidigare på grund av händelserna i Japan.

Läs hela